Vrhpolje

Vsega ravno prav.
Zato trta bogato rodi.

Vinorodni kraj Vrhpolje ima izjemne naravne danosti.
Na severnem obrobju Vipavske doline, kjer se vznožje Gore že skoraj dotakne pobočja Nanosa in se svet rahlo dvigne, leži med griči vas Vrhpolje. Na teh gričih, s koreninami v flišnatih tleh, v soncu in burji submediteranskega podnebja, se trta odlično počuti in že stoletja Vrhpoljce obdarja z odličnim grozdjem. Mile zime in ravno prav topla poletja, dovolj padavin in tudi več kot dovolj vetra, vse to ustvarja izjemne lokalne pogoje za rast in rodnost trt. Kot bi rojenice Vrhpolju v zibko položile: tvoje življenje bo s trto prepleteno ...

Edinstvene naravne danosti ustvarjajo edinstven karakter vrhpoljskih vin.

Bogata vinarska tradicija,
življenje prepleteno s trto.

Vinarstvo ima v Vrhpolju globoke korenine.
Zelo verjetno so trto v Vrhpolje prinesli že Rimljani. Leta 394 se je prav tu, v okolici vasi Vrhpolje, odvijala pomembna bitka, v kateri je krščanski rimski cesar Teodozij dokončno premagal poganstvo. Zapise o kakovosti in slovesu vrhpoljskih vin najdemo v zapuščini Janeza Valjkarda Valvasorja iz 17. stoletja, še več pa pove ustno izročilo. Vino Vrhpolc, takrat imenovano Oberfelder, je bilo zelo cenjeno na dunajskem dvoru in drugje v monarhiji. Stoletja je bila trta v Vrhpolju zelo pomembna kmetijska kultura, v začetku 20. stoletja pa se je tu razvilo tudi trsničarstvo, ki še danes s cepljenkami oskrbuje mnoge evropske vinske dežele.

Edinstveno vinarsko in kletarsko kulturo so v Vrhpolju ustvarile številne generacije.